Frihed, Skam og Stress

Det er muligt der var en kort periode af såkaldt værdi-nihilisme efter frisættelsen fra traditionerne – men siden er det nærmest kun gået den modsatte vej.

I kraft af globaliserede og allestedsnærværende online-medier accelererer antallet af værdier vi kender og relaterer til konstant.

Der bliver stadig flere idealer, som vi kan opleve det som forventet af os at leve op til – nogen gange ovenikøbet samtidig med idealet om at være unik  ;-).

Ofte er værdierne vi orienterer os efter for at høre til desuden indbyrdes modstridende. Er det noget under, at vi bliver ramt af stress ?

Paradoksalt nok er konsekvensen af at ingen værdier er givet, at vi konstant må orientere os efter nye værdier, for ikke at falde ud af fællesskaberne. Og hver gang vi oplever at fejle i forhold til et sæt værdier, er risikoen for at blive ramt af skam og deraffølgende ubehag til stede.

Ligningen ser altså ud til at være : Jo flere valg, des mere rum for skam.

Og hvad kan man så gøre for at slippe ud af den fælde ?

This entry was posted in Mental Bæredygtighed, Moderne Liv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *